Gratis proefles

Aikido is sportief en voor iedereen bereikbaar: ongeacht leeftijd, geslacht of atletisch vermogen. De basis van aikido is gelegen in het opnemen van de beweging van de tegenstander in de eigen beweging. Fysieke kracht speelt daarom geen rol binnen aikido. Bovendien is aikido gebaseerd op natuurlijke vormen en bewegingen waardoor er nagenoeg geen blessures ontstaan tijdens het beoefenen ervan. Daarmee is aikido geschikt voor een breed publiek ongeacht achtergrond of cultuur: voor jong en oud; mannen en vrouwen. De leeftijd bij ons varieert op dit moment tussen de 5 en 83 jaar.

Iedereen vanaf vijf jaar en ouder is welkom om bij Aikido Groene Hart te komen trainen. Je kunt aikido tot je tachtigste blijven doen en daarin eigen innerlijke ontwikkelingen meerdere malen blijven doormaken. Het gaat er bij aikido niet om wie de beste is. Er zijn ook geen wedstrijden bij aikido. Het doel van aikido is om mensen bijeen te brengen in plezier, vriendschap en harmonie. Dat komt vooral tot uiting in de dojo. Er heerst een prettige werksfeer omdat er geoefend wordt met verschillende mannen en vrouwen in een omgeving waar geen competitie of rivaliteit bestaat omdat het niet gaat over winnen of verliezen.

Aanmelden proefles »

Proefpakket

Aikido wordt gelukkig steeds bekender bij het grote publiek. Langzaam wordt ook duidelijker dat het bij aikido niet gaat om vechten, zoals bij andere budo vormen, maar vooral om zelfontplooiing. Het is voor de meesten echter nog steeds wennen om een bewegingsvorm te kiezen als aikido, omdat er geen wedstrijd of competitie element in zit. Daarom heeft Aikido Groene Hart (AGH) een speciaal Proefpakket samengesteld. Hiervoor kunt u sowieso eerst een Gratis Proefles bij ons volgen. Daarna is het tevens mogelijk om eenmalig per individu aansluitend gebruik te maken van het Proefpakket: het volgen van vier aaneengesloten aikido lessen voor een bedrag van vijfentwintig euro.

Je bent tijdens het volgen van het Proefpakket nog geen lid van Aikido Groene Hart, waardoor je ook nog geen bondscontributie of inschrijfgeld hoeft te betalen; en dus niets hoeft op te zeggen. Dat is in totaal vijf aikido lessen voor maar € 25,00. Elke les bij ons is anders, met andere technieken, thema’s of accenten. Deze in totaal vijf gevolgde aikido lessen bieden je zo stapsgewijs de gelegenheid om beter voor jezelf te kunnen bepalen of aikido bij ons ook iets voor jou is, zonder verdere verplichtingen. Mocht je besluiten om gebruik te maken van het Proefpakket meldt je dan s.v.p. eerst even aan voor een Gratis Proefles en neem het onderstaande formulier meer naar de eerste les.

Proefpakket formulier »