Onze doelgroepen

Kinderen (5 t/m 10 jaar)

Voor kinderen is het belangrijk om te bewegen. Aikido is een aantrekkelijke bewegingsvorm voor kinderen. Het bevordert de lichaamscoördinatie, vermindert agressie en zorgt dat de kinderen lekker hun energie kwijtraken. Er zijn geen wedstrijden of competitie in aikido. Dat maakt dat kinderen bezig zijn elkaar te helpen te ontwikkelen. Bij Aikido Groene Hart is sprake van een veilige en plezierige leer- en werk omgeving die vrij is van rivaliteit. Voor de kinderen hebben we een indeling gemaakt in drie groepen: die van 5 en 6 jaar, een van 7 en 8 jaar; en de laatste van 9 en 10 jaar. De aikido lessen voor kinderen zijn gemixt met jongens en meisje door elkaar, actief, zeer afwisselend met spel en plezier en toch volledig gericht op aikido.

Er is een speciaal team van vijf volwassen aikidoka’s (AikidoKidsTeam) die met elkaar een continu lesprogramma ontwikkelen en vorm geven. Doelstellingen binnen de kinder lessen zijn: een begrijpelijke structuur, blijven boeien ondanks de vele herhalingen en een motivatie doel aanbieden: iets om naar toe te werken. Met dit nieuwe lesprogramma zijn we per september 2014 gestart. De resultaten zijn merkbaar aan het plezier en de werklust in de groep, maar vooral goed zichtbaar in de ontwikkeling van de kinderen. De nieuwe lessen zijn zowel educatief als speels met daarin kracht- en conditie onderdelen voor de kinderen. Er wordt mede veel aandacht besteed aan b.v. assertiviteit, sensitiviteit, Japanse woorden, etiquette en allerlei zaken op het gebied van respect. In totaal komen we na ongeveer acht lessen tot de uitwerking van een complete aikido techniek.

Na elke reeks nemen we een korte ‘passage’ af in de les. Hiervoor krijgen de kinderen een aantekening op een diploma met de behaalde techniek. Leren omgaan met de spanning van een examen, hoort bij de aikido opleiding van deze doelgroep. Na het behalen van vijf technieken, mogen de kinderen op voor een aikido kyu-graad examen (wat gelijk staat aan een kleur band). Het AikidoKidsTeam komt maandelijks bij elkaar om te evalueren en te evolueren. Het is een doorlopend experiment waar we steeds opnieuw nieuwe werkvormen combineren en ontwikkelen. Op het einde van het seizoen (juni) wordt of een examen gehouden of om de zoveel jaar een centraal kids-feest waar de ouders de vooruitgang en de ontwikkelingen kunnen zien van hun eigen kind(eren). Opa’s en oma’s zijn dan natuurlijk ook van harte welkom!

Jeugd
(11 t/m 14 jaar)

Voor deze doelgroep jongeren is er een aparte lesgroep. Dit betekent dat er een gericht lesprogramma mogelijk is, passend bij de leeftijd en de groeifase. De aikido technieken rol- en val breek technieken, coördinatie oefeningen, het aanleren goede werkhouding ten opzichte van elkaar als voorwaarde om zelf iets te leren. Het leren omgaan met tegenslagen, bewustwording hoe de omgeving reageert op jouw ‘actie’ en zo rekening te houden met de ander. Dat zijn feitelijk de kernwaarden van dit lesprogramma.

Sterker en steviger in je schoenen staan
Het leren omgaan met een aanval of agressie oefenen we bij aikido als krijgskunst in het rollenspel van aanvaller en verdediger. Maar op een andere manier dan je gewend bent. Dus niet agressie als antwoord op agressie. Bij Aikido leer je dat het ook anders kan: niet direct vanuit primair reageren. Jezelf trainen om bewust te kiezen en juist te handelen. Doordat je in deze leeromgeving steeds meer leert omgaan met spanning en ‘gespeelde’ agressie, ontwikkel je zelfvertrouwen en ga je steviger in je schoenen staan.

Werken aan je lichaamshouding en uitstraling
Het bijzondere aan aikido is dus dat je ondanks dat je aangevallen wordt, je juist leert je niet te laten ‘verleiden’ om te gaan vechten. Je leert je verantwoordelijkheid te nemen en ook de grenzen van anderen te respecteren. Aikido technieken zijn ook om de ander te neutraliseren en niet om deze uit te schakelen. Aikido is dus niet alleen het leren van zelfverdediging, maar in de eerste plaats werken aan je fysieke en mentale reactiepatroon. Hiermee kun je, louter je houding en uitstraling, in veel gevallen zelfs een bedreigende situatie voorkomen.

Volwassenen
(15 jaar en ouder)

In onze huidige maatschappij zijn rivaliteit en concurrentie zaken die op dit moment redelijk domineren. We zetten ons zelf onder druk of laten ons onbewust onder druk zetten door anderen. Het accent ligt daarbij op het onderscheid: beter of slechter dan die ander. Dat maakt dat we ons steeds meer afscheiden van ons gevoel, elkaar en van het totaal. Voor een tijdje is leven onder druk niet zo erg; maar waar het om gaat, is dat er een balans moet zijn tussen spanning en ontspanning en dat deze scheiding niet leidt tot een isolement.

Als je voor het eerst een aikido dojo (oefenruimte) binnenkomt, zijn mensen verbaasd over de actie en de dynamische energie die ze zien. Er heerst bovendien een uitstekende trainingssfeer. Dit komt omdat aikido geen overwinningen of nederlagen kent. Aikido is een weg om met jezelf aan de slag te gaan met anderen die hetzelfde zoeken op een positieve manier: de verbinding met je innerlijke zelf en de ander harmoniseren. Dat maakt het steeds opnieuw prettige gevoel aan het einde van de les. Aikido is ontwikkeld voor dit prachtige veranderproces.

De aikidoka ontwikkelt moed, een gevoel voor het omgaan met en oplossen van druk of conflicten. Aikido is dus niet zozeer om anderen te verbeteren, maar een vorm van praktijkleren via het lichaam om met jezelf aan de slag te gaan. We trainen bewust plezier te beleven aan het zoeken van oplossingen voor dit soort situaties; de druk of het conflict te gebruiken ten gunste van onze innerlijke groei. Aikido gaat over de zoektocht naar harmonie, vreugde van bewegen en het levendig worden van je lijf, wat weer nieuwe levensenergie geeft.

Aangepast sporten (8 t/m 28 jaar)

Een speciale doelgroep met van alles door elkaar: ADHD, PDDNOS, leerproblemen, motorische achterstand, autisme, concentratie problemen et cetera. Het gaat om een groep mensen die in de reguliere sporten niet goed meekomt. Bij ons krijgen ze geen stempel, geen vooroordelen, maar zijn ze gewoon lekker fysiek en sportief met elkaar aan het werk. Centraal staan de elementen bewegen, motoriek en weerbaarheid. Er zijn in deze groep meerdere leraren aanwezig om te helpen. Er is veel aandacht voor het veilig leren rollen en het vallen; en  zoeken naar een betere lichaamshouding: rechtop, schouders naar achteren en borst vooruit. Stevig de voeten op de grond. Spel, bewegen en plezier staan bij deze doelgroep voor ons centraal.

Heb je zin om aikido eens te proberen?

Meld je dan bij ons aan voor een proefles! Een proefles is geheel gratis en vrijblijvend.

Gratis proefles