Zaterdag 26 september waren op ons regionale hoofdkwartier in Leiden de voorbereidingen van de dan-graden examens. Marc Jongsten neemt de examens af op de regionale stages die zo’n viermaal per jaar plaatsvinden. Vanuit Aikido Groene Hart waren er twaalf kandidaten die er vandaag bij konden zijn. Zeven kandidaten van deze groep zijn zich aan het voorbereiden op de shodan en vijf kandidaten voor de nidan examens. Een drukbezette mat met ruim veertig kandidaten. Marc trapt af met de mededeling dat dit geen gebruikelijke stage is waar de leraar iets voordoet en de leerlingen het vervolgens gaan nadoen. “We gaan vooral kijken naar de kernthema’s van de verschillende niveau’s en mini proefexamens voordoen. Jullie starten met suwari waza ikkyo, nikkyo omote en ura; dan gaan we vooral naar elkaar kijken hoe we de uitvoering eruit ziet op je eigen niveau.” Iedereen gaat aan de slag.

Marc klapt in zijn handen en iedereen maakt een cirkel, alleen het midden van de mat blijft vrij. Twee mensen worden naar voren gevraagd om de zojuist beoefende technieken te laten zien. Er is een groot verschil in leeftijden op de mat: senioren boven de zestig en jongelingen van rond de achttien. Marc merkt op dat hij zeker weet dat er geen enkele sport of budo is waar zoveel senioren nog aan het trainen zijn. “Ik ben daar ook trots op. Bij de meeste is de norm 30 tot maximaal 40 jaar. Bij aikido is dat echt anders. Waar je wel op moet letten is dat je binnen je eigenlijk mogelijkheden blijft werken. Ga niet voorbij aan je eigen niveau. Iemand van boven de zestig moet niet gaan proberen te werken als iemand van achttien. Probeer een toon te maken die passend is bij zowel je niveau als je leeftijd.”

Het is wel tof om de verschillende aikidoka’s ieder op hun eigen niveau te aanschouwen. Heel leerzaam om naar te kijken. Marc geeft veel tips en aanwijzingen. Zet hier en daar een koppel stil als hij iets wil expliciteren. Nogmaals en nogmaals. Een tori die door verschillende soorten ukes wordt aangevallen om de stabiliteit te checken: licht, zwaar, robuust, heel flexibel et cetera. De kernelementen van nidan worden stuk voor stuk gedemonstreerd voor de klas, Marc legt er een nadrukkelijk accent op: “Vitaliteit, sprankelend; er moet een soort heelheid vanaf stralen. De valkuil is dat je probeert sneller te werken bij nidan, maar de sleutel is dat je op tijd moet vertrekken. Niet vastlopen in de uitvoering van de techniek.” Als iemand voor de klas wordt gevraagd en bescheiden de mat betreedt, roept Marc: “Als je naar voren komt, moet je jezelf tegelijkertijd afvragen: Wie wil ik zijn? Ons existentiële vraagstuk. Dat wat je wilt zijn, moet je ook uitstralen op de mat.” Na een korte pauze weer verder.

Als iemand te lang wacht met vertrekken, zet Marc iedereen stil. “Er is een ding in aikido wat je zeker weet en dat is dat je aangevallen wordt. Die staat bij onze tien geboden op nummer één: Gij zult aanvallen! Hij vraagt of iemand hem wil aanvallen met shomen. Ponk! Dan nog een keer. Nu stapt Marc opzij en de uke probeert hem te volgen: ponk! Nog een keer. Nu rent Marc hard weg en de uke erachteraan. Vreselijk lachwekkend om te zien en iedereen barst dan ook in schateren uit. Nu de aanval geregeld is, wordt er een shodan voor de klas gevraagd. De gewenste competenties zijn: kalm werken en een bepaalde zekerheid uitstralen. Leer het heft in eigen handen te nemen, niet wachten, pro actief te zijn als tori. Dat trainen we vanuit die wetenschap. Het werk moet er een soort ‘saai’ uitzien. De nidanners moeten nog een stapje verder in door de ukes haast uit te lokken om aan te vallen. Het durven uitlokken en daarna snel de hoek veranderen, maakt het mogelijk om frictieloos om de partner heen te werken. Drie uur achter elkaar is er keihard gewerkt door iedereen.