Afgelopen zaterdag 27 september was de aftrap van een nieuwe lichting aikiodoka’s die allen worden opgeleid tot aikido leraar. Ik was er al vroeg, om half negen. Eerst de zaal voorbereiden – stoelen en tafels verschuiven, de dozen met de nieuw handleidingen uitladen, computer opstarten en de powerpoint presentatie klaarzetten. Rond 09:00 druppelde de eerste kandidaat al binnen; die direct bereidwillig mij kwam helpen met de voorbereiding. Daarna een bak koffie om wakker te worden en de nieuwkomers van harte welkom heten namens Aikido Nederland. Uiteindelijk stroomde de zaal vol met maar liefst vierentwintig deelnemers. Nadat ik mijzelf voorgesteld had, vroeg ik de kandidaten zich aan elkaar voor te stellen met als laatste te noemen wat ze van deze opleiding verwachten. Professionalisering is een woord dat vaak terugkwam. Het is natuurlijk goed om een bevoegd leraar te zijn en een Rijkserkend diploma in je zak te hebben voor datgene wat je graag doet. Bij een aantal is behoefte aan het leren structureren van de lessen; bij anderen wat meer richting geven aan een les.

Een van de deelnemers die opstond, vertelde dat hij niet zeker wist of hij dit wel er wel goed aan deed om deze opleiding te volgen. Wat hij wel wist, is dat alles wat op zijn pad kwam altijd goed was geweest voor hem. En dit kwam nu op zijn pad. Daarom is hij erin gestapt. Elly Buter, de lerares didactiek, die het stokje na mij zou overnemen, vroeg of ze daar even op mocht reageren. “Ik vind het heel mooi wat jij nu zegt en doet. Dat je dit kan zijn. Het openstellen van iets en dat uiten, is voor mij het begin van leraarschap. Ik weet zeker dat jij niet de enige bent die dit voelt, maar wel de eerste die het deelt. Heel moedig.” Hier en daar een instemmend geknik bij de collega’s in de zaal. Het is mooi te zien hoe zo een groepsproces zich voor je ontvouwt. Allerlei verschillende karakters stellen zich aan elkaar voor. Al snel is de sfeer in de zaal prima. Peter van Lier begint met een presentatie over de hele opleiding: hoe ziet de hele route, de rode draad van het opleidingstraject niveau twee eruit; wat staat je te wachten, wat kan je verwachten, waar kun je met je vragen terecht…

Peter heeft als kersverse opleidingscoördinator van Aikido Nederland ongeveer twee weken geleden het stokje overgenomen van Hans Weigel, die deze rol met verve in totaal vijf jaar heeft vervuld. De instroom eis voor de opleiding van niveau 2 is minimaal shodan (zwarte band). Sinds afgelopen seizoen zijn er vanuit Aikido Centrum Woerden vier kandidaten geslaagd voor hun shodan examen en komen daarmee in aanmerkingen voor deze opleiding. Het zijn de volgende leraren: John de Jong (Vleuten), Martijn Bakker (Loenen), Richard ten Katen (Wilnis) en Ron Smit (Woerden). Niveau twee van de leraren opleiding bestaat uit vijf theoretische modules en drie praktijk opdrachten. Daarnaast volgen alle deelnemers ook in hun eigen sectie vier dagdelen om de lijnspecifieke kenmerken onder de knie te krijgen. Bij ons is dat de Dutch Aikikai Foundation. Het laatste praktijkexamen wordt centraal afgelegd onder toezicht van drie examinatoren, die straks hun eindbeoordeling zullen geven.

De afgelopen maanden is hard gewerkt met zowel Hans, de leden van de Toetsingscommissie, als de leden van de Opleidingscommissie om de feedback vanuit de vorige opleidingskandidaten en de aanbevelingen vanuit de commissies te verwerken. Peter heeft hier vanuit de opleidingscommissie veel profijt gehad bij het overgaan van die rol naar de rol als opleidingscoördinator. Er zijn voor de nieuwe deelnemers vooral heel veel praktische wijzigingen gekomen uit de vorige groep waar gehoor aan is gegeven; zoals bijvoorbeeld aardig wat nieuwe standaard formulieren ten behoeve van de uniformiteit. Al deze wijzigingen zijn beschreven in een nieuwe handleiding per niveau. Dit is de eerste lichting die gaat werken met de nieuwe handleiding tezamen met de gloednieuwe voorbedrukte portfolio’s, die ter plekke zijn uitgedeeld. Wij houden jullie op de hoogte over het verloop van deze lichting en wensen alle deelnemers heel veel succes met de opleiding!