Zaterdag 11 april was de grote dag: vier leraren van Aikido Groene Hart zouden vandaag opgaan voor hun Rijkserkende aikido leraar examen. De gebeurtenis zou plaatsvinden in de dojo van Aikido Nederland te Papendal. Een hele happening want er waren vierentwintig kandidaten die vandaag opgingen voor hun diploma. Wij waren er al om kwart over zeven om de zaal vast op te warmen en de routemarkeringen uit te zetten. Twee jeugdleden van ons waren de gastvrouwen die dag: Joya en Robin. Zij zouden bij de ingang de kandidaten verwelkomen en hun verder de weg wijzen. Zo’n vijftig vrijwillige ukes hadden zich aangemeld om mede hun eigen leraren te ondersteunen op het examen. Net als overigens de examinatoren die er elke keer weer bij zijn om hun vrije dag te besteden aan de toekomstige generatie aikidoka’s die het prachtige gedachtengoed verder willen gaan uitdragen.

De zaal was behoorlijk verbouwd om dit mogelijk te maken. De dag ervoor met Jacob en John alles verschoven en een indeling gerealiseerd die deze grote groep kon laten doorstromen. Twee zalen, twaalf examinatoren in een haast non-stop roulatiesysteem. Een strak schema waar gelukkig achteraf toch genoeg tijd in zat om tussendoor ook wat stoom af te kunnen blazen. Er was voldoende drinken en versnaperingen gehaald om alle betrokkenen tussendoor wat te verwennen. De geweldige opkomst van de ukes maakte de dag eigenlijk tot een succes. Zo kon er tussendoor steeds een klein groepje een half uur tussenuit om even te relaxen. Daarna een ander groepje; daarmee was het goed vol te houden. Alles werd onderling geregeld en er was feitelijk geen enkele sturing nodig. Mooi hoor dat dit zo kan.

Vanuit onze vereniging waren John (Vleuten), Martijn (Loenen), Richard (Wilnis) en Ron (Woerden) present om op te gaan voor hun eerste Rijkserkende aikido leraren diploma. Een pittige opleiding met meer dan tien zaterdagen vanuit het centrale theoretische deel van de opleiding en daarnaast nog een viertal extra dagen die werden georganiseerd vanuit onze eigen federatie. Het jaar ervoor hadden deze vier kandidaten van ons ook al hun EHBO diploma gehaald. Een petje af voor deze heren die gewoon een full-time baan en gezin ernaast hebben. Een heel traject met flinke investering qua tijd waar een en ander vandaag op een hoogtepunt kwam. Alle vier stonden in de ochtend gepland, dus om 12:00 zou de uitslag van ieder van hun bekend zijn. Ze hadden alle vier een prima les neergezet. De examinatoren vertelden mij achteraf dat ze erg tevreden waren over deze kandidaten.

Toen de uitslag van John bekend werd, die als laatste opging deze ochtend, konden we pas echt opgelucht adem halen. Vier Rijkserkende aikido docenten erbij in de dojo’s van Aikido Groene Hart. Een prestatie om trots op te zijn. In de middag kwam er een nieuwe lichting ukes binnen en de rest van de kandidaten. In totaal zijn er tweeëntwintig leraren geslaagd van deze lichting. Robin en Joya hebben als gastvrouwen iedereen goed verzorgd. Tussendoor de tafels netjes schoongemaakt en de voorraden telkens weer aangevuld. Jacob heeft die middag als fotograaf van elke leraar foto’s gemaakt die we de aanwezigen zullen nasturen. Toen iedereen weer vertrokken was, waren wij de dojo weer in de originele staat aan het herstellen. Het was toen net alsof het afslaan op de matten en het geroep van de leraren nog steeds weerklonk in de lege hal. Met een tevreden gevoel terug naar huis.