Twee nieuwe leraren zijn weer intern opgeleid in de periode november en december voor de lessen bij Aikido Groene Hart voor de maandagavond in Woerden. De interne opleiding bij onze vereniging bestaat uit het geven van een reeks lessen aan de beginnersgroepen onder begeleiding van Peter van Lier. Sinds dit seizoen maken we dankbaar gebruik van het nieuwe lesformat van Aikido Nederland dat gebruikt wordt in de lerarenopleidingen van de bond. Het voordeel van dit nieuwe format is dat er direct bepaalde lesdoelen moeten worden gekoppeld aan de technieken tijdens het geven van een les. De woensdagavonden waren voor rekening van Danny en de vrijdagen voor Ilse.

Het is altijd weer mooi om te zien hoe snel de mensen wennen aan het voor de klas staan en bezig zijn hun eigen vorm te vinden voor het geven van de aikido lessen. Ik vind het altijd belangrijk dat ze er ook iets van hun zelf in stoppen: hun eigen passie of hun visie op hoe aikido een bijdrage levert aan hun eigen groei in aikido. Door het vooraf laten formuleren van de verschillende doelen (motorisch, cognitief, sociaal of budo) worden deze nu explicieter toegelicht in de lessen van deze kersverse aankomende aikido docenten.

Bij beide leraren was al een redelijk gemak te zien bij het voor de klas staan. Natuurlijk waren ze wat gespannen, maar dat is normaal en meestal ook zelfs goed om het prestatie niveau wat te verhogen. Ilse is een van de meest krachtigste ukes die bij ons traint. Het fraaie is dat hier geen fysieke kracht aan te pas komt. Als je haar ziet werken, vliegen de ukes soms letterlijk door de lucht, maar het is vooral de manier waarop Ilse beweegt waardoor dit mogelijk is. Zij had gekozen om juist deze principes over te gaan dragen in haar lessen. Aandacht dus vooral voor de vaardigheden van de ukes: sensitiviteit, het leren onderhouden van de verbinding, met de buik inkomen, het dichten van gaten en het op tijd leren sluiten van een actie. Bijzondere mooie lessen die erg gewaardeerd zijn door de aanwezigen.

Danny blijkt vooral een technisch vaardige docent te zijn. Zijn ervaring met ook andere martial arts komt vaak terug in de lessen. Wat opviel is dat hij, in tegenstelling tot zijn eigen manier van werken in de dojo, juist voor een zeer rustige les aanpak heeft gekozen. Veel vragen en overdenkingen vooraf hebben hem moeten doen besluiten om te kiezen uit al dat moois. Uiteindelijk kwamen vooral de entrees aan bod uitgediept aan aan de hand van verschillende technieken: de diverse varianten van de irimi en de alternatieven voor tenkan; daarbij een speciale les met de kern en essentie van balansverstoringen. Mooie kernelementen van aikido die hun toegevoegde waarde zeker hebben opgeleverd. Nu John (Vleuten) en Martijn (Loenen) uit de maandaggroep zijn vertrokken dit seizoen, hebben we weer twee ervaren krachten erbij waarmee het team op de maandag weer compleet is gemaakt. Vanaf januari 2015 gaan Danny en Ilse meedraaien in het maandagavond rooster.