Maandag 7 december was alweer de laatste bijeenkomst van dit jaar met de Gildeleden van de Stichting Bedrijfsaikido. Even met elkaar om de tafel en terugblikken hoe we ons tweede jaar zijn doorgekomen. Eenieder van ons is eigenlijk zeer tevreden. We hebben allemaal wel mooie opdrachten gehad, maar nog veel belangrijker dat er een aantal processen in gang zijn gezet die een prachtige belofte laten zien voor de komende jaren. Onderling is er bovendien op het gebied van samenwerking en professionaliteit een mooie verbinding ontstaan. Veel kennis is gedeeld en velen van ons hebben samengewerkt in de diverse workshops. Daar is veel van elkaar geleerd en vooral hard gewerkt aan een gezamenlijk vertrouwen voor de toekomst. Het doel van de Stichting Bedrijfsaikido is om vooral de grotere klussen die landelijke dekking vragen met elkaar te kunnen oppakken. Geen geïsoleerde eenpitters die vooral voor zichzelf zorgen, maar aikido als een collectief naar buiten brengen. Er zijn al vele aikidoka’s die workshops aanbieden aan het bedrijfsleven, maar die zijn zeker niet allemaal hetzelfde van kwaliteit, horen wij terug van klanten om ons heen. Door de vereniging van deze twaalf full-professionals in de stichting borgen we een bepaalde aikido ter zake kundigheid.

Om met elkaar het succes van afgelopen jaar te vieren, hebben we gekozen om de laatste vergadering van dit jaar te combineren met een zakenlunch. Dat hadden we wel verdiend vonden wij… Tijdens het wachten op de bestelling, wandelen we nog even door de lopende aangelegenheden heen. Het werk komt van diverse kanten, via de website, via ons eigen netwerk, maar een belangrijk deel van ons werk komt van de directie Sport en Zaken van NOC*NSF. Een aantal pilots dit jaar zijn zeer goed aangeslagen en hebben voor het komende jaar al vaste opdrachten opgeleverd. Opdrachtgevers van de stichting zijn bijvoorbeeld Ohra, Danone, Achmea, CapGemini, Philidelpia. De opdrachten zijn ook zeer divers: van reïntegratie, tot leiderschapsopdrachten, van weerbaarheid tot het leren Omgaan met stress. Ook zijn er met elkaar workshops gegeven aan groepen van zo’n tweehonderd personen. Al deze bedrijven hebben kunnen zien en ervaren dat we blijkbaar echt iets kunnen. Dat heeft geresulteerd dat we nu ook in een eerder stadium bij de onderhandelingen worden betrokken. Dat is prettig, vooral als we zakendoen met een tussenpersoon. Ook dat is voor de stichting Bedrijfsaikido geen probleem; zelfs gebruikelijk tegenwoordig.

De lunch vond plaats in het Hotel Congres Centrum op TopSportCentrum Papendal in Arhem. Je kunt daar heerlijk eten in de zogeheten Dug-Out van het restaurant. Even eerst de wat kleinere tafels tegen elkaar geschoven om het wat gezelliger te maken. De bediende van het restaurant vond het geen probleem. Ervaringen delen uit vorige workshops is natuurlijk ook goud om te doen. Dat betekent dat je steeds meer van elkaar leert. Een typische aikido gedachte, in plaats van het concurrerende perspectief waar de meesten nog steeds in vastzitten. We gaan elkaar steeds beter kennen en er zijn ook al wat diepere vriendschappen ontstaan hier en daar. We hebben bovendien samenwerking gezocht met onderzoeksbureaus om bepaalde resultaten van onze aikido workshops ook daadwerkelijk meetbaar te gaan maken het volgende jaar. Met elkaar concluderen we gaandeweg de lunch dat we steviger zijn geworden, niet alleen na de lunch, maar juist ook in de markt. De website is gereed en in de lucht; nieuwe producten zijn ontstaan vanuit de vraagkant. Een aantal terugkerende opdrachten bevestigt dat we op de juiste weg zijn. Mooie afsluiter zo van dit jaar met elkaar. Jammer dat niet iedereen erbij kon zijn; maar die zien we vast en zeker in het nieuwe jaar gauw weer. Met een goed gevoel sluiten we gezamenlijk dit jaar af en gaan met goede moed op weg naar de volgende fase van deze bijzondere samenwerking.