Peter van Lier als nieuwe opleidingscoördinator Aikido Nederland (Eddy, Hans, Joost, Peter, Gerrit-Jan, Jeanette)

Op 7 juni 2014 is Peter van Lier tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Aikido Nederland benoemd tot de nieuwe opleidingscoördinator van Aikido Nederland. Peter neemt het stokje over van Hans Weigel die deze functie de afgelopen vijf jaar heeft vervult. Hans werd hartelijk bedankt voor zijn inzet door het bestuur, gevolgd door een luid applaus van alle aanwezige leden van de verschillende secties. Het doel van Aikido Nederland is de aikido in Nederland te promoten. Daarbij wil de bond de beoefenaren in de gelegenheid stellen om met de kernkwaliteiten van Aikido in harmonie en evenwicht te komen. Ook heeft de bond als doel vanuit het ‘eenheid in verscheidenheid beginsel’ een verbindend platform te zijn voor al het Aikido en alle Aikidoka’s in Nederland.

De rol van opleidingscoördinator is een van de centrale functies tussen de verschillende secties. Aikido Nederland is in 2009 opgericht en timmert hard aan de weg om aikido verder te professionaliseren. Peter draagt graag zijn steentje bij vanuit deze nieuwe sleutel functie. Peter is sinds 2010 full-professional aikidoka en de opgedane kennis en vaardigheden vanuit diverse eerdere functies zullen hier zeker behulpzaam bij zijn. “Het afgelopen jaar heb ik onder andere een leerzame plek gehad in de OpleidingsCommissie van Aikido Nederland. Samen met twee collega’s hebben we alle lessen van de leraren opleidingen niveau 2 en 3 bijgewoond en geëvalueerd. Het was goed om te zien dat bijvoorbeeld tijdens de les Budowaarden op de Sportacademie in Amsterdam bij alle aankomende aikido leraren integriteit, respect en het uitdragen van geweldloosheid hoog in het vaandel staan.”

Na de ALV was de bijeenkomst met de Toetsingscommissie, de Opleidingscommissie en de Opleidingscoördinator. In dat overleg zijn de bevindingen van de afgelopen opleidingen verzameld en gezamenlijk besproken. Van daaruit wordt een adviesrapportage opgesteld naar het bestuur om voorgestelde verbeteringen door te voeren voor de volgende ronde. Na dit overleg heeft Hans de formele overdracht gedaan naar Peter. Hans gaf aan dat hij de rol van opleidingscoördinator met veel plezier heeft vervuld. Het is voor echter tijd voor een volgende fase van zijn leven: meer tijd voor hobby’s en aankomende kleinkinderen. Na het overhandigen van de formele stukken en inlogcodes hebben we met elkaar een foto gemaakt. Hans zal de aankomende tijd voor Peter op de achtergrond beschikbaar blijven voor vragen. De volgende opleidingen starten alweer in september 2014.