Wat heb je aan aikido?

Aikido is een krijgskunst, een traject dat je met jezelf aangaat en gericht op zelfontplooiing. Krijgskunsten hebben als doel het menselijk zelf (lichaam, geest en ziel) te verenigen, het in balans te houden en verder te vervolmaken. In de aikido praktijk ben je bezig je lichaam en geest op een bijzondere manier met elkaar te laten samenwerken.  Je wordt je tijdens het trainen vooral bewust gemaakt van je houding en het effect van jouw manier van reageren op de ander. Omdat je met verschillende mensen door en met elkaar werkt, en omdat iedereen anders reageert is het een prachtig en leerzaam traject. Je spiegelt elkaar, wat je in staat stelt te groeien. Deze ontwikkeling van jezelf vindt plaats op vier verschillende niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Fysiek

Aikido is het leren van de taal van de beweging. Het bewegen naar een nieuw zelfgevoel. Een nieuw contact met je Zelf. Leren via het lichaam. Ons lichaam is namelijk dat wat we zijn en waarmee we voelen en ervaren. De kunst is te leren luisteren naar de feedback ervan: het intern waarnemen van gevoelens en grenzen en deze om te zetten naar bewuste acties. Je kunt oefen-loos praten hoe je zou willen reageren in een bepaalde situatie, maar als je echt met jezelf aan de slag wilt dan moet je de mat op. Daar kun je kijken naar je eigen bewegingen en gedragingen. Experimenten en ervaren hoe je op een andere manier kunt reageren. Dat is een somatische manier van leren: kennis integreren in je lichaam. Aikido is autonoom leren bewegen en handelen zonder steun te zoeken bij de ander.

Mentaal

Iedereen heeft in de basis een geconditioneerde manier van reageren onder een bepaalde vorm van druk. Zeg maar, je interne beweging: bij grote druk reageert de één door te sluiten (in elkaar te krimpen) en de ander door zich te openen (agressief naar buiten te treden). Het probleem is dat we op zo’n moment niet kunnen omgaan met de hoeveelheid opwinding of energie in ons. Door te oefenen middels de verschillende slagen en pakkingen in aikido is het mogelijk te ervaren hoe we reageren in confrontaties. Leren omgaan met je innerlijke verwarring is handig want dit brengt je namelijk uit balans. Als je je daar bewust van wordt, trap je minder snel in je eigen valkuil. De prachtige filosofie van aikido, het leren overstijgen van de tegenpolen, gaat over het ontwikkelen van een sterkere persoonlijkheid.

Emotioneel

Aikido is feitelijk een soort schaduwwerken. Je komt elkaar tegen op de mat en je kan het niet met iedereen even goed vinden. Toch wordt verwacht dat je met elkaar aan de slag gaat. Daardoor kom je jezelf in trainingen op de mat flink tegen via de ander. Die ander spiegelt als het ware een deel wat in jezelf werkt, wat je over het algemeen liever niet van jezelf ziet. Door aikido ga je dit proces toch met jezelf aan en werk je met elementen als moed, lef en zelfvertrouwen. Het is de weg naar je innerlijke wereld waar je nieuwe sprongen zult gaan maken. Net als in je persoonlijke leven kan een verhuizing, scheiding, overlijden, ontslag op je pad komen. Je ervaart het leven dan als een chaos. Lukt het je echter door de poort te gaan dan wordt de ervaring een inwijding tot een hoger niveau van bewustzijn en leven. En versterkt en verrijkt de ervaring door aikido zo telkens je innerlijk.

Spiritueel

Door het consequent toepassen van de aikido principes in alle technieken, leer je te werken met de situatie in plaats van er door worden gevangen. Je kan weer kiezen, in plaats van te handelen vanuit een mechanische reactie. Het opbouwen van nieuwe ervaringen, niet alleen verstandelijk, maar ook via een lichamelijke en emotionele beleving. Het trainen waarin bewegen, voelen en denken geïntegreerd zijn in harmonieuze en gracieuze handelingen. Wanneer het voelen ontbreekt, wordt het aikido mechanisch. Door op deze manier in aikido te werken, werk je aan het herstel van het natuurlijk lichaam, waardoor je de gratie in het bewegen weer terug krijgt. Het bijzondere van aikido is dat door het beoefenen van deze bewegingsvorm je tevens innerlijke kracht en energie ontwikkelt.