Zaterdag 23 oktober was de herfststage in Leiden; in de ‘nieuwe’ dojo van Marc en Caroline. Marc is goed aan het herstellen van zijn motorongeluk. Op een kruk kwam hij de dojo binnen. Goed hem weer te zien overigens. Openen en sluiten was het thema van de stage. Marc en Caroline wisselden elkaar af in het geven van informatie en voorbeelden. Caroline nam het grootste deel van deze stage voor haar rekening. De mat was goed gevuld, gelukkig zodanig dat we nog lekker konden werken. ‘Als je onder druk of stress komt te staan, dan ben je van nature geneigd om te sluiten,’ vertelt Caroline. Ze laat het duidelijk en uitvergroot zien met haar lichaamstaal. ‘Als je jezelf sluit, heb je geen opties meer. Je zet jezelf op slot. De kunst van de aikidoka is om je desondanks te openen. Als je dat kunt, heb je daar ook buiten de mat een hoop plezier van.’

‘Sluiten is een vorm van controle,’ neemt Marc het later over. Dan schakelen we naar de techniek: katatedori kokyu nage. Caroline laat duidelijk zien hoe je gesloten aanvalt. Iemand die met een open lichaam aanvalt, is feitelijk niet zo’n bedreiging. Als iemand gesloten aanvalt, moet je oppassen. Gesloten is: buik naar voren, rechtop en als intentie om bij het pakken de ander vast te zetten. Maar goed, open is kwetsbaar. Dat valt niet mee om zo te werken. Dan vertelt Caroline dat als ‘jij’ jezelf eerst opent, je daarmee ook de ander opent. Dat is mooi gezegd. Dat gaan we proberen in een techniek. Elkaar ontmoeten, elkaars onderste centrum (buik) raken, in verbinding blijven. Als zij het samen voordoen voor de klas, neem ik een paradox waar: het is prachtig om te zien hoe Caroline in haar open kwetsbaarheid zo krachtig kan zijn!

Jezelf openen doen we met kokyu kracht. Ademkracht is dat. Marc geeft aan: ‘Het gaat niet om de kracht van de adem, maar om het mechanisme wat daaronder zit. Het lichaam opent zich van nature bij het inademen, en sluit zichzelf bij het uit ademen. Van dat mechanisme maken we gebruik in alle aikido technieken.’ Het openen stelt je ook in staat om te volgen; wat weer opties geeft om een betere positie te zoeken. De ‘strategie’ van de aikidoka. Waar Marc vertelt over sluiten als vorm van controle, pakt Caroline deze draad even later weer op door aan de aanvaller mee te geven dat het juist hun uitdaging is om de controle weer los te laten. Dat maakt dat je beschikbaar bent en blijft. Heerlijk om deze twee ervaren professionals samen aan het werk te zien en te mogen ervaren deze herfststage.