Een grote rode bestelbus komt voorrijden. De dame voorin groet mij vriendelijk met een glimlach door de voorruit. Ik zit buiten in de schaduw want het is meer dan dertig graden in de zon. Ik denk: waar blijft ze nou? Gaan de achterdeuren van de bestelbus open en glijdt er een ijzeren platform naar buiten. Keurig komt ze er met een rolstoel vanaf rollen, draait deze naar mij en stelt zich voor: Lydia Zijdel. Ze is docente psycho-fysieke weerbaarheid voor mensen met een beperking. De Stichting Bedrijfsaikido heeft een nieuw product ontwikkeld: meer veerkracht, langer thuis met aikido. Doelgroep? De doelgroep is meer en efficiënter bewegen voor de 65+. Lydia heeft als sociale wetenschapper veel ervaring opgedaan met haar drie studies op dit gebied en de vele lessen en trainingen die zij geeft. Ze reist de hele wereld over: Spanje, Maleisië, Amerika… Ook leidt ze internationaal allerlei docenten op: bewegen voor ouderen, sport en spel voor mensen met een beperking. De wetenschap in relatie met de praktijk is van het grootste belang voor haar. Ze heeft derde dan karate en derde dan aikido. Knap hoor! Als mensen haar vragen wat is je dojo? Dan zegt ze: de hele wereld is mijn dojo!

We krijgen van haar een presentatie en een praktijkles. Mooi gelardeerd met veel grafieken en kennis. ‘Er is in bewegen een groot verschil in de ouderen doelgroepen,’ geeft ze aan. Het Westerse lichaam is een stuk minder flexibel dan in het Oosten. Een op de vijf mensen in Nederland heeft een chronische aandoening. Deze mensen zijn kwetsbaar. Ook kom je veel multimorbiditeit tegen: meer chronische aandoeningen in een lichaam. De norm is: elke dag minimaal een half uur intensiever bewegen. Daar is nog een lange weg te gaan, blijkt uit de gekleurde grafieken op de muur. Kwetsbare elementen bij de doelgroep 65+ zijn: overgewicht, diabetes, artrose, hart & vaatziekten. Het rijtje herhaalt zich bij de doelgroepen daarboven en er komen extra punten bij. Het is goed om deze ouderen in beweging te krijgen. De Stichting Bedrijfsaikido heeft er een speciaal programma voor ontwikkeld. Vandaag geeft Lydia onze gildeleden een deskundigheidsbevorderingstraining. We gaan natuurlijk ook wat doen. Het is niets voor aikidoka’s om stil te zitten en alleen te luisteren.

We krijgen allemaal een dunne bamboe stok in onze handen. Twee aan twee werken. De stokken samen tussen de wijsvingers houden en eens kijken welke bewegingen er kunnen ontstaan, zonder natuurlijk de stokken los te laten. Nou, dat begrijp je natuurlijk wel. Tien gildeleden met elkaar: een grote puinhoop. “Juffrouw, hij laat de stok expres vallen.” Lachen, gieren, brullen. Ook hele leuke oorspronkelijke bewegingen ontstonden er om ons heen. Na een tien minuutjes, zet Lydia de boel stil. Wat heb je hier gezien of geleerd? Creativiteit, plezier, samenwerken, contact maken et cetera. Het leuke is, geeft de docente aan, dat we allemaal weer kinderen worden. Door de spelende vorm aan te bieden, vergeten de mensen hun beperking in het spel. Ze genieten er van. De oefeningen breiden zich uit naar balans, bukbewegingen, vallen, coördinatie, concentratie en allemaal gerelateerd aan aikido. Lydia licht alles toe: het hoe en het waarom. Prachtige tips geeft ze mee. De gildeleden vullen aan en delen onderlinge praktijk kennis en kunde. Deze combinatie van body & mind is een mooie en unieke training. Voor meer informatie: www.bedrijfsaikido.nl. Zeg het voort!