Op dinsdagavond 20 oktober organiseert de Ontmoetingskerk Kamerik een speciale activiteit voor haar leden. Er zijn diverse soorten, soms alleen voor ouderen, soms alleen voor jongeren en soms voor jong en oud samen. Bij dit soort gelegenheden komt ook zingeving en spiritualiteit aan de orde. Ik vond het geweldig te horen dat voor het onderdeel aikido gekozen is om jong en oud met elkaar te laten werken. Binnen de kerk bestaat er een veelkleurigheid aan belevingen en visies waardoor velen zich thuis voelen. Steeds probeert men elkaar te ontmoeten in deze kerk, in onderlinge gesprekken, in de zorg voor elkaar, zowel binnen en buiten deze geloofsgemeenschap. Het maken van de stap naar onze dojo voor een eerste contact met onze vreedzame krijgskunst is het eerste bewijs van dit geloof. Vanuit aikido vind ik het altijd mooi om een thema te zoeken waar we elkaar kunnen ontmoeten en die vond ik op de website van de kerk. De drie elementen van het kerk thema zijn: “Verbinden, vernieuwen, verdiepen”. Aanwezig zijn vanuit de kerk in totaal vijfentwintig deelnemers tussen de tien en zeventig jaar oud.

De kerk wil blijven werken aan elkaar verbinden: “Jong en oud, links en rechts, modern en behoudend, afwachtend en actief.” Het vereist moed om jezelf toe te staan een situatie aan te gaan die nog vol spanning is. Het overwinnen van je schuchterheid, het ergens op afstappen waar een tegengestelde mening is, is voor velen een lastige stap. De aikidoka traint om juist ondanks de verschillen contact te maken. We doen dat middels het rollenspel van aanvaller en verdediger. De mindset van de aikidoka is niet om direct een gedachte te weg te nemen of er onmiddellijk tegen te gaan vechten, maar wij leren te spelen met de verschillen als ware het een bal. De stootkracht van de bal ontnemen, deze niet hard laten neerkomen, maar opvangen en zachtjes terug laten komen. Die constante zoektocht naar frictieloosheid maakt dat aikidoka’s telkens hun innerlijke gevoelssnaren aan het stemmen zijn, zodoende de juiste muziek afgestemd op verschillende individuen te kunnen maken.

Dat de kerk zoekt naar vernieuwing vond ik prachtig om te lezen. Dominee Polderman schrijft: “Dat we niet alles bij het oude kunnen laten. Tijden veranderen, mensen veranderen, wensen veranderen. Soms moet je tegenover zijn, soms bereid om te veranderen. Dienstbaar aan de opbouw.” Het is een misvatting dat ouderdom altijd gepaard gaat met wijsheid. Door de jaren heen stapelen vele generaties ervaring op ervaring. Daardoor verdwijnt de flexibiliteit en neemt het de plaats in van starheid en traagheid. Mensen houden zo vast aan het verleden. Deze kennis moet vertaald worden naar het heden met nieuwe inzichten. Een frisse blik, er opnieuw naar kijken vanuit het heden. Dat heeft de jeugd. Die leven in het moment, zijn energiek, jong, helder en fris. Vernieuwing is dat jong en oud van elkaar gaan leren. In die verbinding iets maken waar samen nieuwe mogelijkheden en kansen gecreëerd worden voor de toekomst. Het is prachtig om te zien dat dit kan in aikido, jong en oud, samen door en met elkaar. Louter met als doel het opdoen van wederzijdse ervaringen.

Het laatste element, verdieping, is de moeilijkste om te bereiken. Het is het opgeven van de eindeloze strijd. In conflicten zijn we bang dat ‘onze’ realiteit niet de juiste of de enige is. Dat we verliezen of een ander dreigt te winnen. Alleen als je volledig verschillende realiteiten gelijktijdig kan aanvaarden, gaan we voorbij aan dat gevecht. Door die verlossing bereikt ons bewustzijn een ander niveau. Iets van binnenuit naar boven halen, is verdieping. Vaak vechten we vanwege lijden of pijn uit het verleden, dat leren durven loslaten, is het opgeven van je innerlijke strijd. Alleen dan komt de energie van onze unieke bijdrage vrij. In aikido train je om normen en waarden uit jezelf te halen; en niet uit externe referenties of bestaande systemen. Dat iets gaat altijd verder dan het eigen belang. Dat is dienstbaar zijn aan de opbouw. Dat doe je alleen met elkaar, jong en oud, man en vrouw, dat maakt aikido mede zo bijzonder om te ervaren. Wat ons betreft een zeer geslaagde ontmoeting deze avond.