Aikido Centrum Woerden is aan het groeien. Mede doordat we sinds het begin dit jaar tweemaal per week, twee uur achter elkaar les geven: een uur beginners aansluitend gevolgd door een uur gevorderden. Dat vraagt om continuïteit en stabiliteit in de dojo voor het lesgeven. In het verleden namen aikido collega’.s uit Leiden de lessen van ACW over in het geval van calamiteiten of vakantie. Juist door de groei is het belangrijk om het vervangen van de leraar onder de eigen leden te zoeken, uit onze eigen dojo. Twee leerlingen van ACW hebben zich aangemeld met het verzoek de ALMA (Assistent Leraar Martial Arts) opleiding te mogen gaan volgen: Jan Horstink en Ilse Oosterom.

Sinds enkele maanden nemen Ilse (woensdag) en Jan (vrijdag) hierom soms de warming-up en/of een deel van de les voor hun rekening. Dit om langzaam in te komen in het voor de klas staan en het lesgeven. De afgelopen mei vakantie hebben zij voor het eerst, zowel de beginners als de gevorderden lessen, helemaal voor hun rekening genomen. Vooraf hebben ze samen een rooster per lesavond voorbereid en de lesstof onderling ook op elkaar afgestemd. Van de aanwezige leerlingen kreeg ik na mijn vakantie via de e-mail leuke en positieve reacties terug: de lessen waren tijdens mijn afwezigheid ‘keurig overgenomen en goed voorbereid’. Dat is een mooi compliment. Domo arigato, Jan en Ilse.