Vrijdag 6 maart was een introductieles bij Aikido Centrum Woerden. Op zowel de woensdag als de vrijdagavond waren wat nieuwe aanmeldingen voor de kennismakingscursussen. Het is altijd aardig om een breed beeld te schetsen over aikido: oorsprong, hoe werkt het, waarom werkt het? Om dit niet in elke reguliere les opnieuw te vertellen was gekozen voor deze centrale introductieles. In de les is vooral aandacht besteed aan de werking van aikido: hoe kan het dat een aikidoka zich zo snel en efficiënt kan verplaatsen? Hoe weet hij in al die cirkel vormige draaiingen en verplaatsingen überhaupt nog waar hij is?

Na een korte toelichting over de geschiedenis van aikido, is aan de hand van de drie uiterlijke elementen: driehoek, cirkel en vierkant; en aan de hand van de virtuele lijnen en assen, uitgelegd hoe een en ander in elkaar steekt. Het overnemen van de energie of juist het door laten lopen van de energie met balansverstoringen. Het was een soort workshop-achtige opzet met veel verschillende didactische werkvormen om de nieuwkomers wat te laten proeven aan aikido. Aan het einde van de les werd nog gevraagd even kort te reageren hoe deze les was ervaren: ‘verrassend,’ ‘heel leuk’ en vooral ook ‘interessant’.