Hieronder een overzicht van de kosten en de wijze waarop betaald kan worden. Er wordt alleen contributie betaald in de maanden dat er getraind wordt. Tijdens het zomerrooster (juli en augustus) kunt u kiezen om wel of niet te trainen (zie ook lestijden).

Kinderen en Jeugd

Download hier het inschrijfformulier voor kinderen en jeugd. Het formulier kan na het invullen en ondertekenen door de deelnemer, worden overhandigd aan de leraar tijdens de lesuren. Voor kinderen en jeugd zijn er tijdens de schoolvakanties geen lessen. Zie de Activiteiten voor de actuele data.

Bedrag Aantal malen Opmerking
€ 25,00 Per maand Gedurende 10 maanden
€ 230,00 Per jaar Bij betaling ineens met € 20,00 korting
€ 15,00 Eenmalig Inschrijfgeld voor nieuwe leden
€ 15,00 Eens per kalenderjaar Bondscontributie kinderen en jeugd

Volwassenen

Download hier het inschrijfformulier voor volwassenen. Het formulier kan na het invullen en ondertekenen door de deelnemer, worden overhandigd aan de leraar tijdens de lesuren. De volwassen lessen gaan ook tijdens de schoolvakanties gewoon door.

Contributie per maand

Bedrag Aantal malen trainen Opmerking
€ 35,00 1x per week Gedurende 10 maanden
€ 45,00 2-3 x per week Gedurende 10 maanden

 Contributie per seizoensjaar

Bedrag Aantal malen trainen Opmerking
€ 330,00 1x per week trainen Bij betaling ineens met € 20,00 korting
€ 430,00 2-3 x per week trainen Bij betaling ineens met € 20,00 korting


Overige kosten

Bedrag Aantal malen Opmerking
€ 15,00 Eenmalig Inschrijfgeld voor nieuwe leden
€ 15,00 Eens per kalenderjaar Bondscontributie studenten
€ 35,00 Eens per kalenderjaar Bondscontributie volwassenen

Tijdens nationale feestdagen zijn de dojo’s gesloten (zie ook de activiteitenkalender).

Zomerrooster

Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) wordt er éénmaal per week lesgegeven op de hoofdlocatie in Woerden. Gedurende deze twee maanden kunt u trainen voor in totaal € 35,00 op de woensdagen van 20:00-21:30 uur. Voor het zomerrooster geeft u zich apart op via de email met als onderwerp: ‘Ik doe mee’.

Stages

Naast de reguliere trainingen kent het aikido ook de zogenaamde stages. Dit zijn trainingen met een bijzonder karakter. Hetzij omdat de leraar bijzonder is, hetzij met een speciaal thema of doelstelling. Zo zijn er zwaardstages, regiostages, yudanshastages (voor zwartebandhouders) en stages geleid door bijvoorbeeld Christian Tissier uit Parijs of Kobayashi Shihan uit Japan. Over het algemeen komen er op een stage aikidoka’.s van verschillende dojo’.s bij elkaar en van allerlei niveaus. Op een gegeven moment is het de bedoeling dat alle (volwassen) aikidoka’s stages gaan bezoeken om zo ook inspiratie op te doen buiten de eigen (vertrouwde) dojo.

De kosten van stages bedragen variëren per stage per dagdeel.