Zaterdagmiddag 17 oktober was er weer een regiostage in Leiden, gegeven door Marc Jongsten (4de dan). Marc is mijn eigen leraar waar ik ook elke dinsdagavond les van krijg. “Het leuke van stages is dat ik mensen wat vrijer in de vorm kan krijgen, “ glimlacht Marc. Daar waar de leraren van de satelliet dojo’s constant hard aan het werk zijn om de structuur er in te brengen, kan Marc de polariteit van het vormloze en van leegte laten voelen en ervaren. Het werken zonder jezelf vast te zetten. Op een totaal andere manier met weerstand omgaan. Dat is ook het leuke van aikido stages, je kunt een andere dimensie van het aikido ‘proeven’.

“Diegene die de middellijn heeft, controleert de actie! Dat betekent dat diegene die druk gaat uitoefenen op het centrum van de lijn eigenlijk vrijwillig het midden opgeeft… Je natuurlijke reactie is onmiddellijk tegendruk geven, maar als je dat loslaat, en de lichtheid ervaart, kun je onmiddellijk de ander uit balans brengen,” verhaalt Marc. Aikido is gebaseerd op het principe dat het zachte het harde controleert en het beweeglijke verstarring overwint.

Marc laat het nog even fijntjes zien met twee zwaarden. Als eerste is er lichtheid als de twee zwaarden elkaar raken, totdat er één gaat duwen. Dan pakt Marc de actie razendsnel over en snijdt direct over de centrumlijn van de partner. Hierdoor wordt het centrum van de tegenstander verstoord; en wanneer hij zijn centrum verliest, verliest hij al zijn kracht. Een prachtige metafoor die dat principe mooi demonstreert. Van ACW zijn Michiel (6de kyu) en Richard (4de kyu) geslaagd. Keurig gedaan!