Op woensdagavond 12 januari was er weer een open avond. We hadden alle matten gelegd en de rij was helemaal vol. Het is mooi om het aikido gedachten goed uit te mogen dragen. Fijn dus dat er nieuwe mensen kwamen naar de open avond. De insteek van ACW was om dit keer juist de filosofie van aikido wat toe te lichten. Dat is gedaan aan de hand van de letterlijke betekenis van het woord aikido: de wegvan de harmonie. Harmonie in het westen heeft een hele andere betekenis dan in het oosten. In het westerse denken prevaleert goed boven kwaad. Bij voorkeur willen we hier het kwade negeren of vernietigen. Er zit daarmee ook een soort ongelijkwaardigheid in de westerse tegenstellingen. Harmonie in het westen betekent feitelijk: de afwezigheid van conflicten.

In het oosten ligt dat anders. Daar geldt voor alle tegenstrijdige krachten of energieën dat ze gelijkwaardig zijn. Sterker nog: zonder de een bestaat kan ander niet bestaan. Je hebt conflicten nodig om energie te leveren. Zonder aanval is er ook niets te doen voor de aikidoka. In het oosten is de betekenis van harmonie: het balanceren tussen goed en kwaad. De energie neutraliseren is daar de uitdaging. De ander dus niet vernietigen of uitschakelen. Dit is in wezen ook de kern in het aikido rollenspel van aanvaller en verdediger. Daarom is het zo briljant dat er geen rivaliteit zit in aikido, of wedstrijd element. Juist het hanteren van de spanning en het zoeken naar een frictieloze oplossing in het conflict, maakt dat de aikidoka op een hele andere manier leert reageren, kijken, denken en handelen.

Tussendoor hebben we wat verschillende technieken en oefeningen gedaan om een en ander in de praktijk ook te beleven. Eerst de nieuwkomers lekker laten worstelen als ze met twee handen door de ander worden gepakt. Daarna uitgelegd vanuit de techniek hoe de aikidoka dit soort situaties frictieloos kan oplossen. Enkele deelnemers gaven later terug stomverbaasd te zijn over de lichtheid en het gemak waarmee ze zichzelf uit een benarde pakking konden bevrijden. ‘Heerlijk om op deze wijze uit de strijd te kunnen blijven,’ waren de geluiden. Ook hebben ze de spanning van de aanval ervaren middels wat stoottechnieken. Het was een geslaagde avond met een prima balans tussen informatie en lekker werken.