Traditioneel organiseert NOC*NSF Academie voor Sportkader op de eerste dinsdag in december in samenwerking met sportbonden en onderwijs het Platform Kader Breed. Dit jaar was dat op dinsdag één december. Voor een ieder die betrokken is bij of belangstelling heeft voor het opleiden van trainers-coaches, instructeurs en bestuurders van sportaanbieders is deze dag een absolute must om je op te hoogte laten te brengen ontwikkelingen. Daarnaast is er genoeg ruimte om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Onderwerpen als samenwerken sportbonden en onderwijs, sportagenda 2017, veilig sportklimaat en arbeidsmarktontwikkelingen. Hierbij wordt natuurlijk de link gelegd naar de betekenis voor het opleiden en ontwikkelingen van het (vrijwillig) kader van sportaanbieders. Het programma startte om 9.00 en duurde vandaag tot 16.00 uur op Papendal in Arnhem. Marc Jongsten, in de rol van voorzitter Opleidings-commissie en Peter van Lier – in de rol van Opleidingscoördinator van Aikido Nederland, waren beiden te gast op de locaties bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en het CIOS Arnhem. De aftrap was in het Hotel Congres Centrum zelf.

Wij waren vanwege andere verplichtingen ietsjes later en voor ons was de aftrap van de dag de presentatie van Bas van der Heijden. Bas is projectleider van NOC*NSF en heeft diverse onderzoeksgegevens die hij graag wilde presenteren aan het honderdvijftig koppig publiek in de zaal. Hij constateert hardop dat iedere sportbond nu zelfstandig onderzoek doet en dat zijn droom is dat we dit in de toekomst als sportbonden met elkaar gaan doen. De gegevens zijn goud waard om beter op een heleboel zaken in te kunnen spelen. Zij werken hard aan drie verschillende monitoren: de Sport Kader monitor, de Sport Aanbiedersmonitor en straks komt in februari de Sport Arbeidsmarktmonitor. Vanuit het kader was opgevallen dat de bestuursleden over algemeen niet zo zitten te wachten op bijscholing. Opgemerkt werd vanuit de zaal dat dit juist zo belangrijk is voor deze doelgroep, omdat zij het belang ervan moeten zien en ook sturen op kwalitatieve verbeteringen. Het belang van goed opgeleid kader liegt er niet om want uit de onderzoeksgegevens blijkt dat juist de verenigingen die goed opgeleid kader hebben het significant nu een stuk beter doen en vooral groeien. Nieuwe leden hebben ook aangegeven in het onderzoek hier veel waarde aan te hechten.

Vanuit de Sport Aanbiedersmonitor blijkt de constante behoefte aan vrijwilligers aan het aantal openstaande vacatures daarvan. Over het algemeen werken deze vrijwilligers met heel veel plezier. Een andere gedachte is dat er steeds meer betaald personeel komt bij bonden, verenigingen en stichtingen. Juist omdat dit de belangrijkste knop is om aan te draaien als het gaat over de betere resultaten. Juist door het aantrekken van meer gekwalificeerd personeel met de juiste diploma’s of certificering. Dat is heel bewust kiezen voor kwaliteit. We hadden na de lunch twee verschillende workshops geselecteerd om te gaan doen die middag. De eerste was ‘Veilig Sportklimaat en activerende werkvormen voor opleiders’. Allemaal in een cirkel in een klein lokaaltje. Doel was om aan te geven dat je bepaalde competenties of thema’s kon trainen met verschillende creatieve werkvormen, maar dat binnen de meeste verenigingen helaas wordt teruggevallen naar de technieken binnen die sport. Eerste oefening was om drietallen te maken, waar je jezelf achterover moest laten vallen en dan weer voorover. Nou dat is voor ons geen probleem, heerlijk zelfs – ook met de ogen dicht. Daarna ‘samenwerken’. Handen in de lucht en elkaars handen pakken. Dan mocht je niet meer loslaten en uit de knoop zien te komen door samenwerking.

Het delen van kennis en kunde tussen de verschillende bonden was natuurlijk het voornaamste doel van deze dag bij het netwerken. Problemen werden openlijk in de groep gegooid en met elkaar gekeken hoe dit binnen andere bonden dan werd opgelost. Na de eerste workshop van een uurtje op naar de volgende workshop in de sportzaal van de Arnhem hal. Deze tweede workshop was om een indruk te krijgen van een van de bijscholingen van de Academie Sport Kader. De workshop had als thema: Weerbaarheid trainers-coaches. Deze bijscholing bestond uit twee modules, de eerste was om je balans te zoeken als deze verstoord werd en de tweede ging om grenzen stellen. De oefeningen waar we elkaar uit balans moesten halen door met de handen elkaar om te duwen, was voor ons natuurlijk een inkoppertje. Er werd zelfs openlijk over geklaagd in de groep: ‘Die aikido jongens krijg je niet om?!’ Na wat andere werkvormen en oefeningen, kwam ook de dag langzaam op een einde. Op de terugweg was de constatering dat we het niet zo gek doen bij Aikido Nederland. Constant zijn we op zoek naar kwaliteit en bijscholing van alle geledingen in de bond: praktijkbegeleiders, de drie verschillende niveaus van lerarenopleidingen, maar ook de overige bijscholingen en stages die we hebben op het gebied van kennisdeling.