Zaterdag 3 november 2007 was er een regiostage in Leiden onder leiding van Marc Jongsten, 4e dan (leraar van Peter). Tweemaal per jaar worden er regionaal examens gehouden in Leiden, zo ook tijdens deze stage. Je voelt dan haast de lichte spanning die in de zaal hangt. Voor een aantal leerlingen van ACW was het tevens hun eerste stage.

Marc heeft deze stage rekening gehouden met het hoge aantal nieuwe leerlingen vanuit de verschillende regio dojo’s. Hij greep even terug naar het groeiproces binnen aikido. In het begin is het vooral werken in structuur en ben je vooral veel bezig met de technieken. Hoe verder je komt hoe dynamischer de bewegingen binnen aikido worden. Marc ondersteunde het verhaal met een aantal praktische aanvallen en technieken om uit te voeren en liet daarbij duidelijk de verschillende groeistadia binnen dezelfde techniek zien.

Van Aikido Centrum Woerden zouden Jorrit en Raymond voor hun 6e kyu examen opgaan. Als verrassing moest ook Helina examen doen. Het was voor alle drie wel nog erg wennen aan het uitvoeren van de Japanse aanvallen en technieken – op commando. Desalniettemin zijn alle drie deze leerlingen van ACW geslaagd voor hun examen. Gefeliciteerd!