Op 24 september 2008 was de tweede open avond bij Aikido Centrum Woerden op de nieuwe locatie. Vooraf was geadverteerd in het Bodegraafse Nieuwsblad, de Woerdense Courant en het Zenderstreeknieuws. Goed om te zien dat wederom ook de vrouwen weer vertegenwoordigd waren. De opkomst was tien geïnteresseerden die aikido wel eens wilde ‘proeven’.

De avond was opgezet in drie delen. In het eerste deel heb ik iets verteld over de grondlegger Morihei Ueshiba en het gedachtengoed van aikido. Het tweede deel ging over de rol van de aanvaller, verdediger en heb ik in een korte demonstratie laten zien wat er gebeurd in een aanval zonder botsingen en frictie – het laten meebewegen van de aanvaller, de balansverstoringen en het effect daarvan. Tussendoor natuurlijk wat oefeningen ingebakken om alvast rustig wat te laten wennen. Het derde deel was zoveel mogelijk opgebouwd als een reguliere les met wat klem- en worp technieken die eerst werden voorgedaan, waarna de deelnemers zelf konden oefenen.

Alles in een goede en ontspannen sfeer. Aan het einde van de open avond kregen we leuke en enthousiaste reacties terug van de deelnemers.