Per 12 januari zal Richard ten Katen namens Aikido Centrum Woerden (ACW) de deuren openen van Aikido Centrum Wilnis. Dat is feitelijk onze eerste satelliet dojo. Een leuke primeur. Richard zal gebruik maken van het traject ‘Aankomend Dojo Houder,’  oftewel het ADH-traject dat wij aanbieden als vervolg op het interne traject van de Assistent Leraren. Leraren die graag de sprong willen maken naar een volgende groeistap bieden wij zo de gelegenheid om zichzelf verder als professional door te kunnen blijven ontwikkelen.

Het duurt namelijk een paar jaar voordat een dojo financieel zelfstandig kan draaien. Wij bieden zo vanuit onze vereniging aan de aankomend dojo houder de mogelijkheid te onderzoeken of ze een eigen groep leerlingen om zich heen kunnen verzamelen en of ze financieel hun eigen broek op kunnen houden gedurende een vooraf afgesproken periode. Richard zal volledig zelfstandig les gaan geven in Wilnis en zal zich in de eerste instantie richten op de beginnende kyu-graden. De doorlooptijd van shodan naar nidan duurt ongeveer drie jaar; met de tweede dan kan je feitelijk ook de Aikido Leraar Opleiding niveau 3 volgen, waarna je binnen onze federatie ook formeel pas een eigen dojo kan besturen.

Onderdeel van het ADH-traject is dan ook het volgen van de Aikido Leraar opleiding niveau twee en drie. De opbrengsten van de satelliet dojo worden, na aftrek van de kosten, gereserveerd op een eigen rekening van de nieuwe dojo. Zo bouwt de aankomend professional voor de eigen vereniging vast een eigen vermogen op om straks ook serieus verder te kunnen gaan als dojo houder. Gedurende het traject blijft Aikido Centrum Woerden risicodrager en voor-investeerder; houdt supervisie en coacht de ADH gedurende deze periode in de nieuwe rol. Het convenant is door beide partijen inmiddels ondertekent. De aftrap van de nieuwe locatie is op zondag 12 januari 2014 in Judoschool Blaauw op de Molenland 15 te Wilnis. De lessen zijn voor 15 jaar en ouder van 20:00-21:30.

Voor vragen kun je ook contact opnemen met Richard (06.3104.5035) of met Peter van Lier.

Wij wensen hem heel veel succes!