Aikido voor volwassenen (vanaf 15 jaar en ouder)

In onze huidige maatschappij zijn rivaliteit en concurrentie zaken die op dit moment redelijk domineren. We zetten ons zelf onder druk of laten ons onbewust onder druk zetten door anderen. Het accent ligt daarbij op het onderscheid: beter of slechter dan die ander. Dat maakt dat we ons steeds meer afscheiden van ons gevoel, elkaar en van het totaal. Voor een tijdje is leven onder druk niet zo erg; maar waar het om gaat, is dat er een balans moet zijn tussen spanning en ontspanning en dat deze scheiding niet leidt tot een isolement.

Als je voor het eerst een aikido dojo (oefenruimte) binnenkomt, zijn mensen verbaasd over de actie en de dynamische energie die ze zien. Er heerst bovendien een uitstekende trainingssfeer. Dit komt omdat aikido geen overwinningen of nederlagen kent. Aikido is een weg om met jezelf aan de slag te gaan met anderen die hetzelfde zoeken op een positieve manier: de verbinding met je innerlijke zelf en de ander harmoniseren. Dat maakt het steeds opnieuw prettige gevoel aan het einde van de les. Aikido is ontwikkeld voor dit prachtige veranderproces.

De aikidoka ontwikkelt moed, een gevoel voor het omgaan met en oplossen van druk of conflicten. Aikido is dus niet zozeer om anderen te verbeteren, maar een vorm van praktijkleren via het lichaam om met jezelf aan de slag te gaan. We trainen bewust plezier te beleven aan het zoeken van oplossingen voor dit soort situaties; de druk of het conflict te gebruiken ten gunste van onze innerlijke groei. Aikido gaat over de zoektocht naar harmonie, vreugde van bewegen en het levendig worden van je lijf, wat weer nieuwe levensenergie geeft.

‘Krijgskunst voor zelfontplooiing’

Probeer een gratis proefles!