Zaterdag 15 maart was wel een heel zinrijke bijeenkomst. ’s Morgens was Peter van Lier namens de opleidingscommissie Aikido Nederland aanwezig bij de les bij Lijnie Reijers in Dordrecht. Lijnie geeft daar les aan de leraren uit de opleiding niveau 3 over kinderen en jeugd. Een interessante les met leuke interactieve oefeningen voor de deelnemers. Vlak daarachter aan moest ik naar een bijscholingsbijeenkomst van de praktijkbeoordelaars in het Congrescentrum van TopSportCentrum Papendal. De laatste opdracht van de opleiding is namelijk een praktijkles waar je een proeve van bekwaamheid (PvB) moet afleggen.

PVB Bijeenkomst (maart 2014)Alle PvB beoordelaars zijn naast hun taak als leercoach zelf ook aikido leraren. Een druk bezochte zitting met meer dan 20 deelnemers, vanuit de verschillende secties met ieder zijn of haar eigen aikido stijl en achtergrond. Een goed teken dat deze bijeenkomst zo druk bezocht werd. Om de beoordelingen van de leraren in spe wat objectiever te maken zijn er PvB-formulieren ontwikkeld door NOC-NSF vanuit de kwalificatie dossiers voor de leraren, gelijk voor alle sporten. Dat betekent dat voor alle sportleraren in Nederland per niveau dezelfde beoordelingsformulieren gelden. Aan de linkerkant staan de onderdelen waarop de kandidaat beoordeeld wordt (die staan dus vast) en aan de rechterkant schrijft de PvB-beoordelaar op welk waargenomen gedrag de beoordeling van dat betreffende punt nu eigenlijk is gebaseerd.

Bijvoorbeeld punt één: motiveert, stimuleert en enthousiasmeert de aikidoka (bij bv. tennis staat daar dan natuurlijk tennisser). Echter waarop de beoordelaar waarneemt kan nog flink verschillen per persoon. Wat mij betreft was het goud van de middag dat we dat nu eens met elkaar konden delen; erover discussiëren en toelichten aan elkaar wat we nu bedoelden met onze inschattingen. In de meeste gevallen werd al snel duidelijk dat we over hetzelfde spraken, maar bleek het wel belangrijk om de daaronder liggende beelden even te ijken. Soms kwamen we erachter dat het waargenomen gedrag van iemand beter paste bij een ander punt. Heel mooi, leerzaam en zinvol om zo te delen met elkaar. De samenkomst werd voorgezeten door Rogier Beliën die ook mee heeft geholpen bij het vormgeven van dit soort processen bij andere bonden zoals de tennisbond en de hockeybond.

Bedoeling van het congres was om een gezamenlijk beeld te schetsen van vooral de rechterkant van het formulier: waarop willen we met zijn allen namens de Aikido Bond nu willen gaan toetsen. Kunnen we daar een paar gezamenlijke waarden benoemen die we met elkaar delen. Dat zou natuurlijk een prachtige stap vooruit zijn. Het maakt het beoordelen een stuk objectiever en daarmee weten de leerlingen die de opleiding volgen direct aan het begin van de opleiding waaraan waarde wordt gehecht volgens onze bond en waarop ze beoordeeld worden bij het examen. We kunnen dit dan namens de opleidingscommissie direct meenemen in de borging van de inhoud van het lesmateriaal per niveau. De stijl van Rogier om dit over te dragen was erg plezierig: met de juiste nadrukken, maar zeker ook met humor en hilarische voorbeelden van PvB-beoordelaars uit de praktijk.