Woensdag 15 oktober waren de eerste aikido passages bij de kinderen. De mini aikidoka’s om me heen verzameld en eerst eens even gevraagd wat ze nu van dit nieuwe systeem verwachten. Leuke uitwisseling van informatie met veel verschillende beelden over examens. Toen ik vroeg wie allemaal zenuwachtig was voor het examen, stak meer dan de helft direct zijn vinger in de lucht. Dat had ik vroeger ook, totdat een leraar tegen mij zei dat een examen alleen maar een gebeurtenis is waar je kan laten zien hoe je aikido er op dat moment uitziet. Als je goed oplet in de les en meedoet, net als op school, kan je in principe niet zakken voor het examen. Instemmend geknik. Een van de aikidoka’s vroeg stomverbaasd: “Heb jij dan zelf ook nog een leraar?” Deze mini passages zijn eigenlijk een prachtige manier om de kinderen ook met spanningen om te leren gaan.

Nu ongeveer een jaar zijn we met een team van vijf volwassen aikidoka’s (AikidoKidsTeam) bezig om de aikido kinderlessen (van 5 t/m 10 jaar) steeds meer vorm te geven. Resultaat: een compleet nieuwe lesprogramma. Doelstellingen waren: een begrijpelijke structuur, blijven boeien ondanks de vele herhalingen en een motivatie doel aanbieden; iets om naar toe te werken. Medio vorig jaar ontvingen wij het boekje Aikido, Handleiding voor de jeugdige beoefenaar (destijds alleen in het Italiaans verkrijgbaar) waarmee we de sleutel voor onze nieuwe lesopzet in onze handen hadden. Het boekje is zeer informatief en met tekst en beeld wordt uitleg gegeven aan rollen, vallen, technieken, etiquette et cetera.

Dit boekje is nu de kern geworden van ons nieuwe lesprogramma waarmee we dit nieuwe seizoen (september 2014) zijn gestart. De resultaten zijn merkbaar aan het plezier en de werklust in de groep, maar vooral goed zichtbaar in de ontwikkeling van de kinderen. De nieuwe lessen zijn zowel educatief als speels met daarin kracht- en conditie onderdelen voor de kinderen. Er wordt mede veel aandacht besteed aan b.v. assertiviteit, weerbaarheid, Japanse woorden, etiquette en allerlei zaken op het gebied van respect. In de lessen zullen we vaak refereren naar deze handleiding. In totaal komen we na ongeveer acht lessen, met veel variatie in herhaling, tot de uitwerking van een hele aikido techniek.

Na elke reeks nemen we een korte ‘passage’ af in de les. Hiervoor krijgen de kinderen een aantekening op hun diploma met het behaalde deelcertificaat. Na vijf deelcertificaten, mogen ze op voor een aikido kyu-graad passage, wat gelijk staat aan een kleur band. Het AikidoKidsTeam komt nog steeds maandelijks bij elkaar om te evalueren en te evolueren. Heel inspirerend. Het is een doorlopend experiment waar we steeds opnieuw nieuwe werkvormen combineren en ontwikkelen. Aan het eind van elke groep hebben we even een korte terugkoppeling gevraagd van hoe ze het nu ervaren hadden. Shreya vatte het wel voor iedereen samen in de zin: “Best spannend en best leuk!” Wij zijn zeer tevreden met wat we gezien hebben als resultaat van deze reeks. De volgende reeks is op papier al weer uitgewerkt. Na de vakantie gaan we daarmee starten.