Zaterdag 24 oktober was de aftrap van de opleidingspilot met Aikido Nederland en de Federatie Oosterse Gevechtskunsten. De aftrap was een officiële, gegeven door Gerrit-Bartus Dielissen. Ik was er al vroeg om de heaters aan te zetten. Het duurt ongeveer een uurtje voor de dojo van AN op aangename temperatuur is. Tafels geschikt voor een groep van 20 personen. Er zijn twaalf kandidaten voor de lerarenopleiding Niveau 3 van AN en acht kandidaten van de FOG. Een unieke pilot dat waar deze twee organisaties de krachten bundelen voor de groepen van de lerarenopleidingen. Afgesproken was vorig jaar al om met elkaar drie theoretische modules gezamenlijk te doen dit opleidingsjaar. De modules Didactiek, Budowaarden en EHBSO. Vanuit beide organisaties zijn docenten gezocht om dit bijzondere gezelschap te gaan opleiden. In kleine groepjes druppelden de kandidaten in trainingspakken binnen, kregen ze hun nieuwe opleidingsmap en zochten ze een eigen plekje aan de tafels.

Gerrit-Bartus opende formeel de bijeenkomst en gaf aan dat hij met een dubbele pet aanwezig was: als voorzitter van de bond Aikido Nederland, maar als tevens algemeen Directeur van de FOG. Hij gaf aan verheugd te zijn met het feit van deze unieke samenwerking waar ook kwaliteit en kennis gedeeld wordt. “Les geven gaat vooral ook over leren kijken naar jezelf. Het is het proces van kijken naar jezelf door de ogen van de leerlingen. Jezelf afvragen: Wat doe ik? En waarom doe ik het zo? Kan het ook beter wat ik nu sta te doen?” Hij stelde de opleidingscoördinatoren Peter van Lier (AN) en Susanne van der Zande (FOG) voor en vervolgens de didactiek docent van die ochtend Roger Alken. Hij wenste het gezelschap vooral veel plezier met elkaar in deze opleiding. De groep wordt in tweeën gesplitst waar beide opleidingscoördinatoren een korte toelichting zouden geven over het hele traject en om de vragen van de aankomende leraren te beantwoorden.

Roger Alken neemt het na de introducties over. Hij geeft als eerste aan hoe belangrijk het is om een Rijkserkende opleidingen te hebben vanuit de landelijke organisatie NOC*NSF. Het is goed dat alle Martial Arts leraren steeds meer een degelijke opleiding gaan volgen, zegt hij. Het is het plaatje naar buiten en geeft een kwaliteitskeurmerk aan de krijgskunsten. Het met elkaar zoeken naar de juiste normen voor alle takken van de vechtkunsten. Hij vertelt kort iets over zichzelf en vraagt de deelnemers hetzelfde doen en ook aan te geven hoeveel les ervaring ze hebben. Als een van de deelnemers wat binnensmonds praat, vraagt Roger iets harder te praten. Hij kijkt de groep rond en geeft aan dat het belangrijk is om harder en duidelijker te praten als je leraar bent. Mooie verhalen passeren tijdens dit voorstel rondje. Jongens die vanaf dat ze konden lopen door hun vader opgeleid zijn in hun krijgskunst en de dojo willen gaan overnemen. Anderen zijn op zoek naar meer het doorgeven van wat hun budo hun gegeven heeft. Ieder zijn eigen verhaal en inspiratie om aanwezig te zijn.

De eerste opdracht zou worden om les te geven aan elkaar. Roger: “Het is mooi dat er verschillende soorten vechtkunsten zijn vandaag. We gaan vanmiddag vooral iets leuks doen. Je moet een les geven van veertig minuten. Tien minuten een warming up en daarna een half uur les. De opdracht is om van elkaar te leren. De ringvechters weten bijvoorbeeld niets van aikido en de aikidoka’s niets van bijvoorbeeld Kempo. Open staan voor ook andere sporten is de kern van leren. De bedoeling van de korte les is om aan het einde elkaar het gevoel te geven: ik heb iets geleerd. Een les naar je eigen visie. Je eigen idee of inspiratie delen. Uit je hart en ziel moet het komen. Na de les moet de ander het gevoel hebben: ik zou daar wel iets meer van willen weten! Als je dat voor elkaar krijgt als leraar dan heb je het goed gedaan. Na de les geven we elkaar feedback op hoe het ook anders zou kunnen.” Als er veel vragen komen, roept Roger: “Ik zou maar aan de slag gaan want jullie hebben nu nog maar vijfentwintig minuten om je voor te bereiden.” Mooi hoor deze gedachte om met elkaar samen te gaan werken. We zijn erg benieuwd naar reacties straks in de evaluaties.