Arnold Mindell is een professionele internationale conflictbemiddelaar met meer dan duizend uren praktijk ervaring tussen mensen en organisaties. Volgens hem is het cruciale element in het oplossen van een conflict bewustzijn. Bewustzijn aan welke kant je staat, wat je voelt, wat je doet. Conflict is voor hem een kans om de verborgen kant in jezelf te ontdekken. Op onze planeet met meer dan vijf duizend verschillende talen, culturen en religies is volgens hem de grootste uitdaging van onze tijd om conflict oplossings-vaardigheden te ontwikkelen. En met elkaar naar een meer wereldwijde democratie toe groeien. Arnold geeft aan in zijn boek dat je dit leert via lichaamswerk en roemt ook aikido. Hij moedigt ons aan om je eigen gevoelens en bewegingen op hoger niveau naar een oplossing te brengen. Dealen met de uiterlijke realiteit begint met je innerlijke ervaring, waar we ons zelden bewust van zijn. Met elkaar nieuwe culturen creëren die uitstijgen boven waar we nu mee bezig zijn. Als voorbeeld noemt hij de United Nations als meest prominente forum van dit moment. Tweeëndertig organen die met elkaar waken over de gezondheid, vrede, voeding en industrie over de wereld. Diepe democratie, raakt alle levels van al onze levens.

In het werken met conflicten is de beslissende factor voor de bemiddelaar volgens Mindell niet de vaardigheden of methoden die hij gebruikt, maar de houding die hij heeft naar de groep. Je eigen innerlijke stem, gevoelens en bewegingen, maar ook degenen die we vrezen en niet zo goed kennen. De onderliggende intenties of overtuigingen, zijn doorslaggevend. Een spijker in een stuk hout slaan met een hamer is een vaardigheid. Maar hoe je de hamer gebruik is een metaskill. De aikido principes zijn dus metaskills, als bijvoorbeeld compassie. Het ontdekken en ontwikkelen van metaskills is van een mix van talent, innerlijke ontwikkeling en rolmodellen. Mindell spreekt over het belang van een proces georiënteerde manier om te leren omgaan met conflicten, alleen te leren in de praktijk. Niet zozeer de technieken dus, maar de aikido filosofie, het effect en de intensiteit van onze houding en handelingen, opgeteld met de ervaring van de ander. Dat is feitelijk wat ons iets leert. Het vermogen om innerlijke te kunnen centreren, zelfreflectie tijdens de chaos of het conflict. Het proces van bewustzijn, registreren wat er gebeurt en hoe de omgeving daarop reageert, dat is het basiswerk.

Het wisselen van rollen (uke en tori) is gebaseerd op de awareness van een individu en zijn veranderende gevoelens. Welke rol speel je in dit proces? Is het krachtig of zacht. Directe actie en confrontatie zijn soms nodig, maar in situaties waar ze niet werken, moet je een andere oplossing zoeken. De interventie kan dan wel correct gebruikt zijn, maar zonder de metaskills ervaart de ander het toch als agressief. Het gaat fout als we gehecht raken aan één van de rollen die we spelen. Aikidoka moeten leren de veranderende opwinding en energie van de actie in het moment te volgen. Vooruit of achteruit te bewegen zodat hij niet de aanvaller noch de verdediger is, maar zowel in als buiten de spanning zijn in hetzelfde moment. Wij helpen zelfs onze eigen ‘vijand’ in het completeren van de aanval: een beetje meer naar links en dan heb je me… De kunst is om in het moment de emoties te voelen en ze zelf ook uit te drukken. Superioriteit wordt bepaald door training en oefening, maar excellentie is afhankelijk van deze metaskills en het vermogen om de veranderingen te volgen. Dit beschrijft het hart van diepe democratie op alle niveaus. Een kernkenmerk van leiderschap is het vermogen om bewustzijn vast te houden in het midden van de chaos en verwarring.

Het vraagt dus om zowel studie, veel praktische ervaring als het innerlijke werk. Je kunt cool zijn in het conflict als je niet geïnteresseerd bent in vechten, maar je kunt dit pas bereiken als je jouw eigen emoties en oordelen hebt doorgewerkt. Alleen dan ben je in staat om je te verplaatsen in de positie van die ander en laat je je niet meer leiden door onbewuste emoties of driften. Dat is wat wij doen: de hitte van de strijd leren wij gebruiken om je eigen ontwikkeling te completeren. De angst voor het conflict gebruiken als teken dat er iets is binnen ons dat toch gehoord wil worden. Bewustzijn is het gereedschap dat de nieuwe transculturele wereld zou kunnen faciliteren. Dan krijgt het de kans om zichzelf te ontvouwen. Een nieuw patroon verschijnt dan in het midden van de chaos. Zonder waardering van die turbulentie, willen we alleen maar controle krijgen en op een inefficiënte manier de dingen doen. Als je echter blijft vasthouden aan bijvoorbeeld vrede zal dat ook weer leiden tot onderdrukking en controle. Wereldwerk begint waar er een houding is voor het leven dat gaat over de transformatie van het geheel. Verbazingwekkend om te lezen dat deze deep-democracy metaskills ook precies de kwaliteiten zijn die aikidoka beoefenen in hun krijgskunst.

Dit artikel is geïnspireerd op het geweldig boek van Arnold Mindell ‘The Leader as Marial Artist‘.