Het is al weer bijna vijf jaar geleden dat Aikido Nederland is opgericht. Het doel van Aikido Nederland is om Aikido in Nederland te promoten. Daarbij wil de bond de beoefenaren in de gelegenheid stellen om met de kernkwaliteiten van Aikido in harmonie en evenwicht te komen. Ook heeft de bond als doel vanuit het ‘eenheid in verscheidenheid beginsel’ een verbindend platform te zijn voor al het Aikido en alle Aikidoka’s in Nederland. In totaal kent de bond zo’n twaalf secties, waaronder die van ons: de Dutch Aikikai Federation. Het wordt een behoorlijk spektakel met van alles om te zien en mee te maken. Diverse matten worden er gelegd in de grote sportzaal in het midden; rondom de tribune worden er ruimtes beschikbaar gesteld voor onder andere diverse activiteiten voor de jeugd.

Op al deze locaties volgen straks verschillende interessante multistijlen seminars om te volgen voor iedereen. Alle secties zullen demonstraties geven en natuurlijk ook een mooie show van onze speciale aikidoka’s die de talentontwikkelingstrainingen volgen. Het lustrum evenement zal plaatsvinden op zondag 23 november van 10:00 tot 17:00 in TopSportCentrum Almere. Ook familieleden en andere mensen die eens wat van aikido willen zien zijn welkom. Een van de onderdelen binnen Aikido Nederland die tot wasdom is gekomen, is de Stichting BedrijfsAikido Nederland. Dit is een groep van full-professional aikidoka’s die met elkaar de krachten hebben gebundeld om ook de maatschappelijk relevantie van Aikido vorm te geven.

Vanuit de Stichting BedrijfsAikido Nederland zijn met gezamenlijke kennis en inspanning diverse producten ontwikkeld voor de volgende sectoren: Bedrijf en Organisatie, Onderwijs en Welzijn, Re-integratie en Vitaliteit, Weerbaarheid in de Publieke Sector, Coaching en Bedrijfssport. De formele oprichting van deze stichting wordt ook op deze dag gevierd. Onze nieuwe producten worden gepresenteerd ‘s middags in Business Lounge middels een aantal interactieve workshops. Aansluitend aan deze middag nodigen wij alle geïnteresseerden voor de Stichting BedrijfsAikido Nederland tevens graag uit voor een hapje en een drankje tijdens de netwerkborrel van 16:00-17:00 uur. Natuurlijk hopen we op zoveel mogelijk belangstellenden. Voor aikidoka’s een prachtige kans om het aikido vanuit verschillende perspectieven te bekijken op deze dag in Almere. Zet de datum vast in je agenda; zeg het voort en we zien jullie graag verschijnen deze dag.